Talon toimijat:

Kumppanuuskeskuksessa toimii yli 40 valtakunnallista, alueellista ja paikallista järjestöä. Toimijat järjestävät mm. neuvontapalveluja, ryhmiä, kokouksia, koulutuksia ja tapahtumia. Ole yhteydessä!

Kansankadun toimipiste: