Historia

Kumppanuuskeskuksen juuret juontavat vuoteen 1992, jolloin neljä Oulussa toiminutta kansanterveys- ja vammaisjärjestöä siirsivät toimintansa erillisistä tiloista yhteisiin toimitiloihin Pakkahuoneenkatu 21:een.

Ajatus yhteisestä toimipisteestä ja työyhteisöstä kiinnosti niin paljon, että vuonna 1994 jo kahdeksan toimijatahoa oli saanut työtilat samasta osoitteesta.

Keskuksen toinen alkujuuri löytyy vuonna 1994 käynnistyneestä Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton yhteisestä kehittämishankkeesta, Hyvinvoinnin verkostot -projektista. Projektin aloitteesta syntyi ajatus kansalaistalosta – paikasta, jossa julkinen sektori, järjestöt ja vapaa kansalaistoiminta kohtaisivat toisensa tasaveroisina kumppaneina.

Vuonna 1997 Asemakadulla toiminut piste nimettiin Kumppanuuskulmaksi. Kumppanuuskeskus sai nimensä vuoden 1999 nimikilpailun tuloksena sijaitessaan Taka-Lyötyssä. Kumppanuuskeskus muutti syksyllä vuonna 2006 Oulun Diakonissalaitoksen säätiön kortteliin Isokadulle.

Nykyiseen toimipaikkaansa Etu-Lyöttyyn Kumppanuuskeskus muutti alkuvuonna 2016.