Kumppanuuskeskus

Kumppiksen tarina

Kumppanuuskeskus eli Kumppis on reilussa 20 vuodessa kasvanut muutaman järjestön yhteisöstä kymmenien järjestön yhteisöksi ja verkostoksi, jonka ytimen muodostavat Kansankadulla Etu-Lyötyssä toimivat lähes 50 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Lisäksi Kumppanuuskeskuksen toimijoiden verkostot koostuvat kymmenistä – elleivät sadoista – muista toimijoista kuten viranomaisista, järjestöistä ja yrityksistä.

Historia

Kumppanuuskeskuksen juuret juontavat vuoteen 1992, jolloin neljä Oulussa toiminutta kansanterveys- ja vammaisjärjestöä siirsivät toimintansa erillisistä tiloista yhteisiin toimitiloihin Pakkahuoneenkatu 21:een.

Ajatus yhteisestä toimipisteestä ja työyhteisöstä kiinnosti niin paljon, että vuonna 1994 jo kahdeksan toimijatahoa oli saanut työtilat samasta osoitteesta.

Keskuksen toinen alkujuuri löytyy vuonna 1994 käynnistyneestä Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton yhteisestä kehittämishankkeesta, Hyvinvoinnin verkostot -projektista. Projektin aloitteesta syntyi ajatus kansalaistalosta – paikasta, jossa julkinen sektori, järjestöt ja vapaa kansalaistoiminta kohtaisivat toisensa tasaveroisina kumppaneina.

Vuonna 1997 Asemakadulla toiminut piste nimettiin Kumppanuuskulmaksi. Kumppanuuskeskus sai nimensä vuoden 1999 nimikilpailun tuloksena sijaitessaan Taka-Lyötyssä. Kumppanuuskeskus muutti syksyllä vuonna 2006 Oulun Diakonissalaitoksen säätiön kortteliin Isokadulle.

Nykyiseen toimipaikkaansa Etu-Lyöttyyn Kumppanuuskeskus muutti alkuvuonna 2016.

Arvot

Inhimillisyys ja ihmisen kunnioittaminen

Kumppanuuskeskuksessa painotetaan ihmisen universaalia ja luovuttamatonta oikeutta olla ihminen. Ihmisten erilaisuus sekä heidän tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa ovat rikkaus, joita hyödynnetään yhteisen hyvän kehittämisessä. Jokaista tarvitaan sellaisena kuin hän on! Kumppanuuskeskus on myös julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

Kansalaislähtöisyys ja edelläkävijyys

Kansalaislähtöisyys merkitsee jokaisen toimijan yksilöllisten tarpeiden kuulemista ja luovuuden huomioimista. Yksilö omassa arjessaan on keskeinen ja yksilöt ovat keskenään tasa-arvoisia maailmankansalaisia. Kansalaisista nousevat toiminnan tarkoitus sekä vapaaehtoisuuden voimavarat.

Kumppanuuskeskuksen vahvuus tulevaisuuden tekemisessä on välitön vuorovaikutus kansalaisten kanssa ja yhteiskunnallisten muutosten ennakointi. Toimimme yhteiskunnan omatuntona ja teemme tulevaisuutta yhdessä kansalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa hyvän arjenelämän saavuttamiseksi.

Kumppanuus ja tasavertaisuus

Erilaisia toimijoita yhdistävä tavoite on ihmisten hyvinvointi. Kumppanuuteen sisältyy itsenäisten toimijoiden tasavertaisuus, keskinäinen luottamus ja kunnioitus sekä sitoutuminen kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön. Kokemuksellinen asiantuntijuus ja ammatillinen osaaminen ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta yhtä merkittäviä. 

Oikeusministeriö on myöntänyt meille demokratiapalkinnon ansiokkaasta kumppanuutta edistävästä työstä vuonna 2017!

Organisaatio

Kumppanuuskeskuksen toimijoiden ja muiden alueen yhteistyökumppaneiden sopimuksellisen yhteistyön ja -toiminnan taustalla on tukirakenne, jossa ovat mukana Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ja Oulun kaupunki. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys vastaa Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteen toiminnasta sekä kumppaneiden arjen tukipalveluista.